fbpx

Green promise™

IA_logo_greenpromise_365x267

Green promise® представлява специален отличителен знак за екологичност и опазване на природата.
За разлика от повечето продукти на днешния пазар, твърдящи, че постигат така наречените „Зелени стандарти“, който често са преувеличени,
продуктите Benjamin Moore® Paint с логото Green Promise® преминават през редица тестове, за да достигнат стандарта за качество, наложен
от водещите организации за стандартизиране категориите на боите.
С други думи, ако един продукт носи логото Green Promise®, той трябва да достига нивото или да надскача стандартите, заложени от Green Seal,
Greenguard, MPI и California CHPS. Освен всичко друго, тези програми ограничават VOC емисиите и забраняват определени химикали като:
формалдехид, кристален силициев диоксид и други канцерогенни вещества. Също така дават основа за качество на сухия филм(устойчивост на изтъркване, адхезия).
Никоя друга програма в категорията на боите не отговаря на стандарта, към който Benjamin Moore® Paint се придържа със своите Green Promise® продукти.
Това е част от нашето задължение да даваме ясни и смислени отговори за тези, които питат какво е ”зелен продукт” за боядисване.