fbpx

Право на рекламация

Регламента за приемането на Рекламации в системата на Benjamin Moore Paints определя следните правила:

– Срок на рекламациите са до 30 дни след датата на покупката.

– Обхват на Рекламациите са несъответствие на поръчано ниво на гланц или несъвършенство на структура на материала (лош мирис, твърди структури или нехомогенен материал). Рекламация за различия в цвета се приемат САМО и единствено по време на покупката.

– За уважение на направената Рекламация е необходимо да бъде върната покупката в ПЪЛЕН размер ( съдържанието на върнатата опаковката като обем да съответсва на получената ).

– Рекламация на ползвани продукти ( такива които се връщат в непълна опаковка ) се уважава като на клиента се предлага обещетение в размер на 50% намаление от повторната покупка на същите продукти.

– Рекламация на напълно използвани продукти или изобщо невърнати не се приема!