fbpx

ZERO VOC

Benjamin Moore™ Paints въведе непознатия за Европа ZeroVOC
Покрития предефинирани за околната среда

За последните 50 години, всеки производител на боя, включително Benjamin Moore™ Paints, е разчитал на система с универсален оцветител за тониране на бои (UTC) в магазините от търговската мрежа. Казано по-просто, тази UTC система ни позволява да използваме един набор от оцветители за тониране, едновременно върху продукти на акрилна и на алкидна основа.

Това е изключително удобство в търговията на дребно, но на цена с множество компромиси. Докато UTC технологията осигурява добро представяне в латексовите покрития, то тя компрометира ефективността си в тъмните цветове.

От голямо значение е, че могат да се получат летливи органични съединения (VOC) в боя, в която е нямало такива преди оцветяването: конвенционален нула-VOC продукт за боядисване оцветен с UTC технологията може да се окаже с VOC-ниво на емисиите над 120 GPL. Преди около десет години, технолозите на Benjamin Moore™ Paints, разработват оцветяваща система на водна основа с нулев VOC, предназначена да работи изцяло с най-новите ни продукти и да осигури превъзходно качество на цвета в целия цветен спектър. Въпреки че не съществуват разпоредби относно добавянето на VOC в боята при търговията на дребно, решихме, че тези нови оцветители трябва да бъдат с нула-VOC. Ето защо, ако ние се опитваме да се отървем изцяло от VOC нашата боя, какъв е смисълът да го връщаме в магазина? Ние не искаме това и сме сигурни, че нашите клиенти са на същото мнение.

За десет години и с милиони долари, ние успяхме да създадем оцветяваща платформа, която налага нови стандарти в боите и ниски емисии. През 2005 г., с представянето на нашата Gennex патентована система за оцветители на водна основа, Benjamin Moore™ Paints даде начало за развитието на най-зеленото портфолио на продуктите в индустрията. То включва сериите Aura, Regal Select и Natura, съчетавайки нулево съдържание на вредни емисии с високо качество и дълготрайност на покритието.

В България през 2015 EuroAsia & Co. ще представи Natura Waterborne интериорна боя, продължение на зеленото обещание на Benjamin Moore™ Paints, като тя се явява и най-екологичната боя. Natura отива отвъд нула VOC да предложи нулеви емисии, което я прави по-безопасна боя за вашето семейство и за околната среда, и всичко това, без компромис с производителността или при избор на цвят. Natura е наистина Green without Compromise™ (“Зеленабезкомпромис”).

Какво е VOC?
Американската организация за опазване на околната среда (U.S.EPA) дефинира и използва термина VOC, както следва:„Летливо органично съединение (VOC) e всяко съединение на въглерода, с изключение на въглероден оксид, въглероден диоксид, карбонова киселина, метални карбиди и амониев карбонат, което участва в атмосферните фотохимични реакции.“Накратко, VOC са химикалите, които заедно с оксидите на азота (с изключение на изкопаемите горива) и слънчевата светлина, формират при- земния озон, главна част от смога.
VOC – емисиите могат да се разделят на две основни категории:
Антропогенни (направени от човека) и биогенни ( натурално появили се, главно от дърветата ).
Според EPA се смята, че биогенните VOC емисии превишават антропо- генните на национално ниво, с двоен коефициент.Повечето изкуствени VOC – емисии идват от изгарянето на изкопаеми горива, селското стопанство и депа за отпадъци. Тъй като покритията и много други потребителски стоки (например, аерозоли, химическо чистене, пести- циди и текстил) също отделят VOC, те също се регламентират. Както се оказва, VOC покритията имат много малко влияние върху формирането на смог, особено в сравнение с изгарянето на изкопаеми горива, селското сто- панство, животновъдство и депата за отпадъци.Това означава, че VOC – емисиите са регламентирани да смекчат смога, не да защитят въздуха във вашия дом. Ето защо някои летливи химикали, като ацетон (лакочистител), са освободени от тези регламенти. След като не са реактивни (без смог формиране), те имат право на покрития въпреки техните потенциално опасни странични ефекти. Докато смог смекчаването е наистина важно, ние вярваме, че повечето потребители са също толкова загрижени за вътрешното качеството на въздуха и искат да се избегне въвеждането на каквито и да било потенциално вредни емисии, без значение как EPA ги категоризира. Ето защо ние предоставяме нашите Green Promise продукти за тестване на емисиите от трети лица – искаме да сме сигурни, че те ще надхвърлят стриктните стандарти наложени от Greenguard и California’s Collaborative.
Дефиниране на зеленото

Хартия или пластмаса? От години всеки потребител чува същия въпрос “хартиена или пластмасова опаковка?” – на касата на кварталния магазин за хранителни стоки. В зависимост от това кого питате, вие ще получите убедителен аргумент за това кой е “по-зеленият” избор. Според хората за направата на найлоновата торбичка се изисква с 40-70% по-малко енергия, отколкото за една хартиена торбичка. Найлоновите торбички обаче, се събират в депа, където не се разграждат лесно и не се рециклират напълно. Хартията, от друга страна, е лесна за рециклиране и за разлагане. Така че кой избор е “по-зелена?” Ясно е, че зависи от това какво означава “зеленото” за вас.

КАКВО Е„ЗЕЛЕНА“ БОЯ?

За разлика от другите продукти да дефинираш какво е „зелено“, щом се отнася до боя, не е толкова просто. С цялата информация относно VOC емииите и качеството на въздуха, потребителите се опитват да направят „зеления“ избор водещ сред множеството стандарти.

Производството на покрития е тясно обвързано с дейността на множество външни организации – частни и държавни. The U.S. Green Building Council (LEED™), Master Painter’s Institute (MPI™), Greenguard™, California’s Collaborative for High Performance Schools (CHPS) и Green Seal™, наред с други, се опитват да дефинират какво означава „зелено“ за покритията, така както за другите потребителски продукти.

Някои като Green Seal™ и MPI се фокусират върху това какво всъщност има в боята. Други като CHPS и Greenguard се фокусират повече на това какви частици се отделят от боите. Въпреки, че ние аплодираме постиженията на тези организации-те са сертифицирали някои от нашите продукти-нетния резултат от толкова много конкуриращи се стандарти е объркващ и понякога разочарова потребителите.

УЛЕСНЯВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА „ЗЕЛЕНА” БОЯ

Като се има предвид объркването, Benjamin Moore™ Paints заключи, че трябва да направи избора по-лесен за своите клиенти (DIYers, търговци на бои, архитекти, дизайнери, обслужващи мениджъри и специалисти по икономика), за да има смисъл от всички тези стандарти, а също така да се внесе яснота за нашият уникален поглед върху “зеленото”. Затова създадохмезнакът GreenPromise™, който присъства на специфични Benjamin Moore покрития , които предлагат едновременно ниски емисии и гарантирано изпълнение на покритието.

green-promise

Green promise™ представлява специален отличителен знак за екологичност и опазване на природата. За разлика от повечето продукти на днешния пазар, твърдящи, че постигат така наречените„Зелени стандарти“, който често са преувеличени, продуктите на Benjamin Moore™ Paints с логото Green promise™ преминават през редица тестове, за да достигнат стандарта за качество, наложен от водещите организации за стандартизиране категориите на боите.

С други думи, ако един продукт носи логото Green promise™, трябва да достига нивото или да надскача стандартите, заложени от Green Seal, Greenguard, MPI и California CHPS. Освен всичко друго, тези програми ограничават VOC емисиите и забраняват определени химикали като: формалдехид, кристален силициев диоксид и други канцерогенни вещества.

Също така дават основа за качество на сухия филм (устойчивост на изтъркване, адхезия).
Никоя друга програма в категорията на боите не отговаря на стандарта, към който Benjamin Moore™ Paints се придържа със своите Green promise™ продукти. Това е част от нашето задължение да даваме ясни и смислени отговори за тези, които питат Какво е „зелен продукт” за боядисване.

ZeroVoc-F28-2015-BG-A-1
Допълнителна информация може да прочетете в нашия каталог