Общи условия

Вие („Вие“, „Вашата“, „Вашата компания“) сте предмет на следните правила и условия („Условия“). Тези условия са приложими, независимо дали поръчките са направени писмено, онлайн, лично или по друг начин.

Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че сте разбрали съдържанието им, преди да посочите приемането им и да поръчате продукти или услуги („Продукти“) на този сайт. Моля, имайте предвид, че като поръчате каквито и да е продукти, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия и всички други посочени документи. Ако откажете да приемете тези Условия, няма да можете да купувате Продукти от този сайт. Препоръчваме ви да отпечатате и запазите тези Условия за бъдещи справки.

Ние си запазваме правото да променяме тези Условия от време на време и като такива Ви препоръчваме да преглеждате Условията всеки път, когато поръчвате Продукти. Всеки път, когато поръчате, условията са в сила към този момент и ще формират договора между нас.
Информация за Benjamin Moore Bulgaria (Евро Азия ЕООД), е частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България под номер BG 831045909. Нашият регистриран офис се намира в 1113 гр. София, ул. Чарлз Дарвин №12

Като единствен дистрибутор на продуктите на Benjamin Moore в България, ние управляваме уебсайта benjaminmoore.bg

1. Закупуване и доставка на продукти

Трябва да сте над 18 години, за да купувате продукти от нашия сайт. Бизнес клиентите, приемащи тези Условия, по този начин потвърждават, че имат правомощието да обвързват всеки бизнес, от чието име използвате нашия сайт за закупуване на Продукти.

Всички продукти на нашия сайт са в зависимост от наличността. След като направите поръчка, ще получите автоматичен отговор от нас, за да потвърдим продуктите, цветовете и количествата, които сте поръчали. Моля, имайте предвид, че това не означава, че приемаме вашата поръчка. Ние ще потвърдим наличността на склад и следователно приемането на поръчката ви (Потвърждение) във втори имейл, където също така ще опишем подробно договореностите за доставка, като информация за проследяване на куриер и очаквани срокове за доставка.

Договорът между Нас и Вас ще бъде сключен, когато изпратим тази кореспонденция за потвърждение.

Ако не можем да ви доставим необходимия ви продукт по някаква причина, ще ви информираме за това по имейл или телефон и няма да обработим вашата поръчка. Запазваме си правото да ви предлагаме алтернативни, подобни за подобни продукти в същия цвят и блясък. Всяко такова предложено изменение на вашата поръчка ще ви бъде съобщено по имейл или по телефона и ще можете да приемете или отхвърлите нашето предложение за алтернатива. Ако откажете, ние ще възстановим цялата платена сума възможно най-скоро.

Условията за доставка са описани подробно на нашата страница.

Моля, имайте предвид, че различни услуги, такси и срокове за доставка са приложими за доставки до адреси в Р. България за определени пощенски кодове, както е определено на нашата страница с информация за доставка в момента на вашата покупка.

Посочените срокове за доставка са само приблизителни. Не можем да носим отговорност за каквито и да е забавяния на вашата доставка, след като сме изпратили вашата поръчка до нашата куриерска служба. Ако сте професионален декоратор или сте резервирали декоратор за завършване на проект, препоръчваме ви да направите поръчката си за боя поне 7 работни дни преди началната дата на проекта. Ние не поемаме отговорност във връзка със забавена доставка. Запазваме си правото някои пратки да доставяме с наложен платеж. 

Нашите куриерски партньори изискват подпис при доставка. Можете да поискате куриерска служба да остави пратката ви на сигурно място, като попълните полето „инструкции за доставка“ на страницата за плащане или като споменете това на член на персонала, когато изпращате заявка по телефона.

Benjamin Moore България не носи отговорност за повредени, липсващи или изгубени колети, когато сте поискали пратката ви да бъде оставена без подпис.

Ако изберете вашите стоки да бъдат изпратени до спедитор или спедитор трета страна, ние ще обявим вашата поръчка за изпълнена и завършена, когато бъде сканирана от нашия назначен спедитор при напускане на нашите помещения. Ние не считаме такива споразумения за доставка на трети страни за сигурни, тъй като не можем да проверим тяхното боравене със стоките и следователно няма да поемем никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на такива споразумения.

Ще ви уведомим по имейл, когато поръчките Ви ще бъдат готови за събиране.
Всички поръчки, които не са поискани в рамките на 3 месеца, ще бъдат унищожени и направените по поръчка продукти няма да отговарят на условията за възстановяване.

2. Продукти

Бенджамин Мур е уважаван производител със силна репутация за надеждно и последователно производство. Възможно е обаче понякога да възникнат дефекти на продукта. Декларацията относно нашата политика относно дефектните артикули е част от тези условия.

Ваша отговорност е да прегледате цялата информация в нашите технически листове с данни и листове с данни за безопасност на материалите и да гарантирате, че вие ​​и всички служители и/или изпълнители по всяко време спазвате и изпълнявате съветите, съдържащи се в тях, включително всякакви препоръки за съхранение, приложение, условия на площадката, подготовка на повърхността и изхвърляне.

Цялата техническа информация, дадена на нашия уебсайт или в отговор на всяко запитване, се предоставя от Benjamin Moore България добросъвестно и само за насоки, тъй като уменията за прилагане и условията на обекта са извън нашия контрол. В крайна сметка ваша отговорност е да се уверите, че сте избрали правилния продукт за вашата конкретна ситуация и условия на обекта.

Бенджамин Мур предлага гаранции за конкретни продукти. Нашата Гаранционна декларация е част от тези Условия и замества всички публикувани преди това Гаранционни декларации.

Benjamin Moore България не поема отговорност за изпълнението или неизпълнението на каквито и да е стоки извън стойността на тези стоки (като загуба на време, разходи, направени от което и да е лице, разходи за допълнително оборудване или всякакви предполагаеми последващи загуби на което и да е лице). Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е допълнителни разходи, пропуснати ползи, последващи, финансови или каквито и да било други загуби извън цената по фактурата, минус всякакви отстъпки, на стоките, които са предмет на рекламацията.


Цветове

Бенджамин Мур положи всички усилия да представи нашите цветове толкова точно, колкото дигиталните и печатните медии позволяват.

Трябва също да прегледате нашата Декларация за точност на цветовете, която е част от тези условия.

Моля, имайте предвид, че нашият продукт за цветна проба е предназначен само да посочи цвета на продукта и не представлява продукта, който в крайна сметка закупите по отношение на блясъка и/или ефективността на продукта.

Връщане и анулиране

Нашата политика по отношение на анулации и връщания е подробно описана в нашия документ за правила за връщане. Нашият документ за Политика за връщане е част от тези условия.

Цена

Цената на нашите продукти е посочена на нашия сайт, включително ДДС по преобладаващата ставка.

Запазваме си правото да променяме цените си от време на време, но такива промени в цените няма да се прилагат за поръчки, които сме потвърдили чрез имейл за потвърждение. Запазваме си правото да откажем приемането на всяка поръчка, при която има съществена грешка в описанието на стоките или в обявената цена.

Ние цитираме нашите цени с включен ДДС по текущата ставка, приложима в Р. България

Цената на нашите продукти не включва доставка. Нашите текущи цени за доставка са описани подробно в нашия раздел Информация за доставка.
 
3. Плащане
Плащането както на избраните продукти, така и на съответните такси за доставка е предварително. Всички стоки остават собственост на Benjamin Moore Bulgaria до получаването на всички дължими суми. Нямате право да задържите плащането на цената на стоките поради иск срещу нас.
Предоставянето на какъвто и да е кредит е по абсолютна преценка на Benjamin Moore Bulgaria.
Вашето плащане, с дебитна или кредитна карта или свободен банков превод се въвежда в страница за плащане, управлявана и контролирана от Benjamin Moore Bulgaria.  Вашите данни за плащане не се виждат, нито ни се предоставят като част от този процес.
Също така можем да приемаме поръчки и плащания по телефона. В този случай вашите данни за плащане ще бъдат обработени по същия начин и няма да бъдат запазени от нас.
4. Форсмажорни обстоятелства
Ако сме възпрепятствани да извършим каквато и да е доставка на стоки, предмет на договор между нас, изобщо или в рамките на очаквано време за доставка поради обстоятелства, които не се дължат на умишленото неизпълнение на задължения Benjamin Moore Bulgaria всяка такава доставка може да бъде анулирана или спряна, като ви предостави уведомете затова писмено или по имейл. При такива обстоятелства ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, щети или разходи, произтичащи от такава недоставена или забавена доставка. Такива обстоятелства включват без ограничение индустриални действия, граждански вълнения, нахлуване, терористична атака или заплаха от такава, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха от подготовка на война, пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или друго природно бедствие , повреда на обществени или частни телекомуникационни мрежи или невъзможност за използване на железопътен, корабен, самолетен, моторен транспорт или други средства за обществен транспорт.
5. Общи
Вашата покупка на продукти от нас ще бъде договор, сключен в България съгласно българскито законодателство и всеки спор, възникващ съгласно или във връзка с гореизложеното, ще бъде от изключителната юрисдикция на българските съдилища.
 
Горепосочените изключения и ограничения не засягат (и подлежат на) законовите ви права като потребител, които не могат да бъдат изключени от закона. Например отговорността за измама или нараняване/щета, причинена от наша небрежност, не може да бъде изключена.
 
Всеки от параграфите на настоящите Условия действа отделно. Ако някой съд или съответен орган реши, че някой от тях е незаконосъобразен или неприложим, останалите параграфи ще останат в пълна сила и действие.
6. Търговски марки
Този уебсайт използва, с разрешение, търговските марки на определени трети страни, включително Benjamin Moore & Co. Във всички случаи собственикът на търговската марка се посочва с дребен шрифт на същата страница.
7. Авторско право
Целият дизайн, текст, изображения и изборът, промяната и подредбата на горепосочените елементи са собственост на Benjamin Moore Bulgaria или на споменатите трети страни, възпроизведени с тяхно разрешение.
 
Гаранционна декларация
Декларация за точност
Политика за връщане
Информация за доставка

Калкулатори на достаква:
1. Speedy 
2. Econt